Naslovnica

Treći kamp za mlade - je popunjen


Zainteresiranim kandidatima, koji se još nisu prijavili, sa žaljenjem moramo objaviti kako su kapaciteti kampa - popunjeni, te se više prijave ne primaju!