Rezultati

Natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji
Utrka na mrkog medvjeda / Čarobnjak iz Ozljak


(utrka u sklopu Državne ARG lige "Lov na kunu" Hrvatskog radioamaterskog saveza)Pogledaj pozivnicu , a cijele rezultate preuzmi u ZIP formatu.

Diplome će biti u digitalnom obliku, ali nažalost još nisu pripremljene, vratite se uskoro kako biste ih preuzeli!Analizu na karti možete obaviti pomoću RouteGadget alata na georeferenciranoj karti. Možete je napraviti na lokalnom računalu (u RouteGadget alatu), ili možete učitati svoju GPX rutu kako bi bila dostupna svima!80m klasika, subota 23.3.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza grupirana po redoslijedu lisica te po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget


foxoring, subota 23.3.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget

Napomena: foxoring je imao 7 odašiljača, svi natjecatelji su tražili sve odašiljače


2m klasika, nedjelja 24.3.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza grupirana po redoslijedu lisica te po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget