Rezultati

Natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji
Utrka na hrast lužnjak / Bilogorski ARG festival


(utrka u sklopu Državne ARG lige "Lov na kunu" Hrvatskog radioamaterskog saveza)Pogledaj pozivnicu , a cijele rezultate preuzmi u ZIP formatu.

Diplome će biti u digitalnom obliku, ali nažalost još nisu pripremljene, vratite se uskoro kako biste ih preuzeli!Analizu na karti možete obaviti pomoću RouteGadget alata na georeferenciranoj karti. Možete je napraviti na lokalnom računalu (u RouteGadget alatu), ili možete učitati svoju GPX rutu kako bi bila dostupna svima!sprint, subota 13.4.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza grupirana po redoslijedu lisica te po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget

Napomena: Sprint je imao neispravan odašiljač brzi TX4.


80m klasika, subota 13.4.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza grupirana po redoslijedu lisica te po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget


2m klasika, nedjelja 14.4.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza grupirana po redoslijedu lisica te po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget