Rezultati

Natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji
Utrka za vinovu lozu / Istarska lisica


(utrka u sklopu Državne ARG lige "Lov na kunu" Hrvatskog radioamaterskog saveza)Pogledaj pozivnicu , a cijele rezultati preuzmi u ZIP formatu.

Diplome će biti u digitalnom obliku, ali nažalost još nisu pripremljene, vratite se uskoro kako biste ih preuzeli!Novost! Novost! Novost!
Analizu na karti možete obaviti pomoću RouteGadget alata na georeferenciranoj karti. Možete je napraviti na lokalnom računalu (u RouteGadget alatu), ili možete učitati svoju GPX rutu kako bi bila dostupna svima!80m klasika, subota 24.2.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza grupirana po redoslijedu lisica te po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget


eksperimentalni foxoring, subota 24.2.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget

Napomena: eksperimentalni foxoring je imao točno određen prvi odašiljač koji su natjecatelji tražili, krugovi na karti su bili nešto veći nego uobičajeni, i odašiljači su bili veće snage te su se čuli i izvan kruga.


2m klasika, nedjelja 25.2.2024
Rezultati pojedinačnih natjecatelja po kategorijama
Analiza grupirana po redoslijedu lisica te po odašiljačima
Karta: JPG | RouteGadget