Međunarodna natjecanja

Natjecanja na kojima HRS predstavljaju službeni timovi:

2017

12. Balkansko ARG prvenstvo 2017, Srbija

1st World Youth ARDF Championship, Slovačka

21st IARU R1 ARDF championships, Litva


2016

17th European IARU Region 1 Youth ARDF Championship

18th World ARDF Championships

 

2015

20th IARU R1 ARDF championships

Balkansko prvenstvo 2015

16th European Region 1 Youth ARDF Championship

 

2014

Balkansko prvenstvo 2014

15th European Region 1 Youth ARDF Championship

 

2013

Balkansko prvenstvo 2013 

14th  European Region 1 Youth ARDF Championships