Kamp za djecu - rujan

15. – 17.09.2017 

 


Hrvatski radioamaterski savez u suradnji sa izvršnim organizatorom RK Nikola Tesla, Bjelovar, od 15. do 17. rujna 2017. godine organizira Drugi ARG kamp za mlade (šesti ukupno od početka kampova).

Za detaljnije informacije pogledajte stranice Hrvatskog radioamaterskog saveza!