Pravila ARG Sprint natjecanja

 

A. Uvod

 A1. Ova pravila vrijede i primjenjuju se na državnim, regionalnim, županijskim i klupskim prvenstvima u

amaterskoj radiogoniometriji (u daljnjem tekstu: ARG), organiziranim od klubova Hrvatskoga

radioamaterskog saveza (u daljnjem tekstu: HRS).

 

A2. ARG Sprint je sport u kojemu natjecatelji samostalno i neovisno jedan o drugome, isključivo pješke

ili trčeći, rabeći prijamnik za amatersku radiogoniometriju (u daljnjem tekstu: ARG prijamnik), biraju

svoje vlastite smjerove i putove u traganju za odašiljačima koji su skriveni na području na kojemu se

odvija natjecanje. Ukoliko se utvrdi da je natjecatelj primio bilo kakvu pomoć od drugog natjecatelja ili

od drugih osoba isti natjecatelj će biti diskvalificiran.

 

A3. Pravila natjecanja ARG sprinta su nadopuna pravila natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji, i

definiraju samo razlike od osnovnih pravila ARG-a. Za sve nedefinirane situacije vrijede osnovna pravila

ARG-a.

 

B. Tehnički uvjeti

B1. Start

B1.1 Natjecatelji startaju u intervalima od 2 minute u svim kategorijama.

B1.2 Natjecatelji iz iste ekipe ili istog kluba koji se natječu u istoj kategoriji ne mogu startati u dvije

uzastopne grupe.

B1.3 Natjecatelji se pozivaju na start 4 minute prije starta. U prve dvije minute po pozivu natjecatelji

uzimaju goniometar i dobijaju kartu. U druge dvije minute natjecatelji čekaju na startnoj liniji, na ulasku

u startni koridor.

 

B2. Sistem natjecanja

B2.1 Sprint se organizira u šumi ili parku koji je lako dostupan javnosti (gledateljima, navijačima,

novinarima).

B2.2 Natjecanje se održava kao trka u dva kruga sa međuciljem za gledatelje.

B2.3 Svaki natjecatelj trči kroz startni koridor, koji vodi u područje sa odašiljačima broj 1 do 5 u sporom

odašiljanju koda. Nakon što natjecatelj/ica pronađe sve zadane odašiljače u prvom krugu, on/ona trči do

međuciljnog radiofara (odašiljač za gledatelje). Po registraciji na međuciljnom radiofaru trči kroz

međuciljni koridor koji vodi do područja sa odašiljačima broj 1F do 5F u brzom odašiljanju koda. Nakon

što natjecatelj/ica pronađe sve zadane odašiljače u ovom (drugom) krugu, on/ona trči prema ciljnom

radiofaru (odnosno 6.-om odašiljaču). Nakon što ga registrira prolaskom kroz ciljni koridor i cilj završava

trku.

B2.4 Odašiljači koje natjecatelji traže su po kategorijama zadani unapred, a natjecatelji samostalno biraju

redoslijed obilaska. Svi odašiljači traženi u jednom krugu moraju biti na istoj frekvenciji,

B2.5. Ciljni i međuciljni radiofar i pripadajući registratori mogu biti na istom mjestu. U tom slučaju

dovoljan je samo ciljni radiofar.

 

B3. Staze

B3.1 Odašiljači moraju međusobno udaljeni ne manje od 100 metara. Odašiljač najbliži startu mora biti

udaljen ne manje od 100 metara.

B3.2 Ciljni i međuciljni radiofar mogu biti postavljeni na manje od 100 metara od starta.

B3.3 Staza mora biti planirana na način kako bi pobjedničko vrijeme bilo 15 minuta u svim kategorijama.

 

B4. Karte

B4.1 Karte za sprint trebaju biti u mjerilu 1:5000 ili 1:4000.

B4.2 Na karti treba biti označen start (trokut), ciljni radiofar (dupli krug) i međuciljni radiofar, te ciljni

koridor. B4.3 Organizacija ciljnog i međuciljnog koridora, i simboli na karti trebaju biti unaprijed objašnjena

natjecateljima.

 

B5. Odašiljači

B5.1ARG Sprint se organizira na 3.5MHz bandu.

B5.2 Odašiljači sa manjom izlaznom snagom (0.3 – 1 W) trebaju biti korišteni u sprint natjecatenjima.

B5.3 Ciljni odašiljač (radiofar, 6. odašiljač u drugom krugu) i međuciljni radiofar (6. odašiljač u prvom

krugu) trebaju raditi neprestano na frekvencijama različitim od ostalih odašiljača, a ako su lokacije ciljnog

i međuciljnog radiofar razdvojene onda i oni moraju raditi na međusobno različitim frekvencijama..

B5.4 Dva seta od 5 odašiljača se koriste u sprint natjecanju. Odašiljači 1 do 5 odnosno 1F do 5F moraju

raditi na različitim frekvencijama u različitim brzinama odašiljanja.

Primjer frekvencije i brzine odašiljanja:

frekvencija funkcija kod brzina

3510kHz odašiljači 1-5 MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 50 PARIS

3540kHz međuciljni odašiljač S 70 PARIS

3570kHz odašiljači 1F-5F(brzi) MOE, MOI, MOS, MOH, MO5 70 PARIS

3600kHz ciljni odašiljač MO 50 PARIS

 

B5.5 Odašiljači rade u redoslijedu

Odašiljači 1 i 1F šalju kod MOE u sekundama 0 do 12

Odašiljači 2 i 2F šalju kod MOI u sekundama 12 do 24

Odašiljači 3 i 3F šalju kod MOS u sekundama 24 do 36

Odašiljači 4 i 4F šalju kod MOH u sekundama 36 do 48

Odašiljači 5 i 5F šalju kod MO5 u sekundama 48 do 60

u ciklusu odašiljanja od 1 minute, počevši u 0:00

 

B5.6 Odašiljači imaju registracijski uređaj ili uređaje bez ikakvih oznaka, npr. prizmi. Ciljni radiofar bi

trebao imati barem dva registracijska uređaja, naročito ako služi i kao međuciljni radiofar.

 

B5.7 Ciljni radiofar i međuciljni radiofar se registriraju i tretiraju kao svaki drugi odašiljač.

 

B5.8 Broj odašiljača dodjeljenih pojedinoj kategoriji bi trebao biti dvostruko veći od broja prema

pravilima ARG natjecanja. Broj odašiljača u prvom (sporo odašiljanje) i drugom (brzo odašiljanje) krugu

bi trebao biti jednak.

 

B6. Koridori

B6.1 Startni koridor je koridor u kojem se trči od starta. Startni koridor mora biti dugačak između 50 i

250 metara, i završetak koridora se ne smije vidjeti sa početka koridora. Završetak koridora mora biti

jasno označen.

B6.2 Odlazeći sa međuciljnog radiofara, natjecatelji moraju trčati kroz međuciljni koridor koji ne smije

biti dulji od 300 metara. Međuciljni radiofar se nalazi na početku međuciljnog koridora.

B6.3 Ciljni koridor, duljine 50 do 100 metara, se nalazi od ciljnog radiofara do samog cilja. Natjecatelj se

po registraciji ciljnog radiofara može kretati samo od radiofara prema cilju.

 

C. Generalne odredbe

 C1.1 Natjecatelji koji čekaju na start moraju biti odvojeni od ostalih sudionika - trenera i gledatelja koji

su posjetili međuciljni radiofar odnosno natjecatelja koji su već startali.

 

D. Završne odredbe

 D1.1. Tumačenje ovih pravila u nadležnosti je povjerenstva za ARG HRS-a. D1.2. Odredbe ovih pravila usklađene su s Pravilima I. regiona IARU-a – "RULES FOR

CHAMPIONSHIPS IN AMATEUR RADIO DIRECTION FINDING" PartA- Organization, Part B-

competition, version 2,10/2012

D1.3. Ova pravila prihvatio je Izvršni odbor HRS-a na sjednici održanoj 23.01.2012. godine i počinju se

primjenjivati prihvaćanjem, te će iste biti objavljene u glasilima HRS-a.