Pravilnik o izboru članova reprezentacije Hrvatskog radioamaterskog saveza u amaterskoj radiogoniometriji

 

Članak 1.

Kandidat za člana ARG reprezentaciji mora biti član Hrvatskog radioamaterskog saveza (HRS).

Članak 2.

Članovi reprezentacije se određuju na temelju postignutih rezultata na natjecanjima koja se održavaju po kalendaru natjecanja HRS. Preporuča se prije svake natjecateljske sezone napraviti liječnički sistematski pregled.

Članak 3.

Za članove reprezentacije određuju se kandidati koji su u toku jedne natjecateljske sezone u pojedinojkategoriji osvojili najviše bodova.

Članak 4.

Kandidat mora na Prvenstvu Hrvatske nastupiti na barem jednom frekventnom području (3,5 MHz ili 144 MHz). Rezultati na Prvenstvu Hrvatske se boduju s bonus bodovima od +20%.

Članak 5.

5.1 Sva natjecanja na kojima se skupljaju bodovi moraju biti održana po pravilima o natjecanjima Hrvatskog radioamaterskog saveza. Bodovi se izračunavaju prema dolje navedenoj formuli:

B = (P * n * k) / m  (1) i P = a * (2 – c/b) (2)

gdje je:

B - broj bodova u jednom natjecanju, zaokružen na cijeli broj

P - postotak iz formule (2)

n - broj pronađenih TX-ova

a - postotak najboljeg natjecatelja s istim brojem TX-ova

b - vrijeme najboljeg natjecatelja s istim brojem TX-ova

c – vrijeme natjecatelja za kojeg se računaju bodovi

k -. koeficijent značaja (=1, osim za PARGH=1,2)

m - maksimalan broj TX-ova  za zadanu kategoriju

 

- Najbolji natjecatelj u svojoj kategoriji dobiva 100% (a=100). Svaki sljedeći natjecatelj s istim brojem TX-ova dobiva 100 postotaka umanjenih za postotak više potrošenog vremena. U međunarodnim natjecanjima kao referentno vrijeme uzima se rezultat najboljeg predstavnika HRS.

- Prvi natjecatelj s manje TX-ova dobiva postotak prethodnog natjecatelja umanjenog za postotak više potrošenog vremena (ako je brži ne oduzima se ništa). Za još manje TX-ova primjenjuje se isti princip.

- Broj bodova se dobije množenjem postotka i brojem pronađenih TX-ova. U broj pronađenih TX-ova ne računa se far.

- Natjecatelji koji stignu van vremena ili imaju negativan postotak (vrijeme više nego dvostruko duže od referentnog) ne dobivaju bodove.

- Izračunavanje bodova po ovim kriterijima vrši se za sve natjecatelje na temelju službenih rezultata za svako natjecanje, zaokružeo na 2 decimale.

5.2. Pri obračuniu se ne uzimaju u obzir farovi ni međufarovi.

Članak 6.

Za malodobne osobe mora biti pisana suglasnost staratelja ( organizatoru mora biti predočena). Svi kandidati i pratioci moraju biti osigurani od nesretnih slučajeva (putno osiguranje) za vrijeme trajanja natjecanja.

Članak 7.

Za bodovanje se uzimaju u obzir sva natjecanja koja se održavaju prije odlaska reprezentacije na međunarodno natjecanje.

Svi izabrani reprezentativci o izboru moraju biti obaviješteni pismeno.

Članak 8.

Vođa ekipe mora u roku od 30 dana podnijeti HRS-u pismeno izvješće o tijeku puta, natjecanja i rezultatima članova reprezentacije, te po potrebi usmeno objasniti pojedine stavke istog.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom odobrenja Izvršnog odbora Hrvatskog radioamaterskog saveza dana 01.01. 2014. godine.