Pravilnik o izboru i imenovanju suca u ARG-u

 

Član 1.
Kandidat za nacionalnog suca u ARG-u mora biti član HRS-a s plaćenom članarinom za tu godinu. 

Član 2.
Kandidata za nacionalnog suca predlažu radio klubovi i druge zainteresirane udruge koje u svom programu imaju amatersku radiogoniometriju. 

Član 3.
Kandidat za nacionalnog suca u ARG-u polaže pred Radnom grupom za ARG pri HRS-u  pismeni ispit iz poznavanja pravilnika o natjecanju, pravilniku o natjecanju slijepih, pravilniku o natjecanju u ARO i pravilnika o natjecanju u park ARG-u. 

Član 4.
Kandidat također pred radnom grupom za ARG pri HRS-u pismenim putem dokazuje i svoje znanje iz orijentacije, postavljanja natjecateljske staze te provedbe natjecanja. 

Član 5.
Kandidat mora učestvovati na minimalno 5 natjecanja kao organizator i to jednom mora biti na startu, jednom na cilju,  jednom na predajniku, jednom postavljati s instruktorom stazu te jednom biti sudac na natjecanju slijepih. 

Član 6.
Uvijete iz člana 5 potvrđuje klub ili udruga koja kandidira kandidata, s tim da se na Otvorenom prvenstvu Hrvatske Radna grupa može provjeriti praktično znanje kandidata postavljanja predajnika u prirodi. 

Član 7.
Radna grupa za ARG pri HRS-u na svom sastanku neposredno nakon svih pismenih ispita i praktične provjere znanja kandidata, te nakon sudjelovanja kandidata na 5 natjecanja u svojstvu suorganizatora, predlaže Izvršnom odboru HRS-a imenovanje kandidata za nacionalnog suca. 

Član 8.
Nacionalnog suca koji je u tom svojstvu minimalno 3 godine i koji je sam organizirao barem dva međunarodnih natjecanja ili kao suorganizator sproveo minimalno 5 međunarodnih natjecanja, na prijedlog radne grupe za ARG pri HRS-u može biti nominiran za međunarodnog suca u ARG-u pri Radnoj grupi 1. regiona IARU za ARDF.  

Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja Izvršnog odbora HRS-a dana  ----------------------2004.