PRAVILA NATJECANJA U AMATERSKOJ RADIOGONIOMETRIJI ZA SLIJEPE

  

Članak 1.

Namjera ovih pravila je organiziranje natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji za slijepe radioamatere na način da oni samostalno  sudjeluju u traženju odašiljača, posebno napravljenih za tu potrebu. Ova pravila se obvezno primjenjuju na svim natjecanjima koji su u kalendaru ARG natjecanja HRS-a.

 

Članak 2.

Natjecanje se odvija na frekvencijskom području 3,5 MHz, uz poštivanje raspodjele koju je odredio 1. Region IARU-a.

Koriste se odašiljači snage do 50 mW s vrstom emisije A1A.

Antena je vertikalno polarizirana i dužine do 5 metara.

Brzina kojom se odašilje pozivna oznaka je između 30 i 50 znakova u minuti..

 

Članak 3.

Prijave natjecatelja i članova ekipa trebaju stići organizatoru najkasnije 48 sati prije početka natjecanja. U prijavi se obvezno mora navesti datum rođenja natjecatelja, i da li je slijep ili slabovidan.

 

Članak 4.

Organizator natjecanja u dogovoru sa  članom Povjerenstva za slijepe zaduženim za ARG određuje i objavljuje imena glavnog suca, sudaca na stazi i na odašiljačima.

Natjecanje se odvija pod nadzorom sudačkog žirija kojega čine: glavni sudac, koji je i njegov predsjednik, suci  na stazi, kojih treba biti dva do šest, i suci kod pojedinog odašiljača.

 

Članak 5.

Glavni sudac i organizator natjecanja sa članom Povjerenstva za slijepe zaduženim za ARG prije natjecanja obilaze teren (ne mjesta gdje su smješteni odašiljači), i upoznaju natjecatelje sa stanjem terena.

Na gradskim i klupskim natjecanjima teren obilaze glavni sudac, organizator natjecanja i slijepi predstavnik gostujućih ekipa.

 

Članak 6.

Pola sata prije samog natjecanja ždrijebom se određuju startni brojevi natjecatelja (redoslijed startanja).

 

Članak 7.

Prije početka natjecanja svi natjecatelji odlažu svoje radiogoniometre na mjesto koje odredi organizator.

 

Članak 8.

Natjecatelji koji čekaju start odvojeni su prije natjecanja od pratitelja i natjecatelja koji su stigli na cilj.

 

Članak 9.

Natjecatelj koji čeka  start ne smije kod sebe imati ručni radiouređaj ili mobilni telefon, ili na drugi način komunicirati sa pratiteljima ili natjecateljima koji su stigli na cilj, jer će u protivnom biti diskvalificiran.

 

Članak 10.

Na terenu bez prepreka postavlja se tri do pet malih odašiljača.

 

Članak 11.

Svi odašiljači emitiraju na istoj frekvenciji jedan po jedan.

 

Članak 12.

Razmak između pojedinih odašiljača je 70 do 300 metara.

  

Članak 13.

Odašiljači emitiraju neprekidno Morseovim kodom jedan po jedan. Prvi odašiljač emitira seriju slova E (jedna točkica), drugi seriju slova I (dvije točkice), treći seriju slova S (tri točkice), četvrti seriju slova A (jedna točkica i jedna crtica), a peti odašiljač seriju slova R (jedna točkica, jedna crtica i jedna točkica).

 

Članak 14.

Oko svakog odašiljača postavlja se na zemlji plastična traka ili  gipsom (ili sličnim) označi krug polumjera 2,5 metra (promjer 5 metara) sa antenom u središtu.

 

Članak 15.

Startno mjesto označeno je ravnim komadom plastične trake ili gipsom (ili sličnim).

 

Članak 16.

Na znak suca na stazi sudac kod odašiljača uključuje i isključuje odašiljač.

 

Članak 17.

Svakom natjecatelju je vrijeme traženja odašiljača ograničeno na 10 minuta, ukoliko je staza dugačka do 600 metara. U drugim slučajevima organizator sa glavnim sucem određuje vremensko ograničenje prema dužini staze.

 

Članak 18.

Kada je natjecatelj na startnom mjestu, stavlja slušalice na uši i uključuje radiogoniometar. Istovremeno se uključuje startni sat i prvi odašiljač. Dodatno hendikepiranom natjecatelju (npr. bez jedne ruke) sudac na stazi uključuje slušalice u radiogoniometar, ugađa frekvenciju i pomaže mu staviti slušalice na glavu. Istovremeno se uključuje prvi odašiljač i startni sat. Natjecatelj od tog trenutka ima 30 sekundi za ugađanje frekvencije i pripremu za start. Zadnjih 5 sekundi startni sat tonskim zvukom upozorava natjecatelja na start, te on na uzvik suca "SAD!" kreće, a time počinje i mjerenje vremena.

Sudac na stazi dovodi slijedećeg natjecatelja na startno mjesto odmah poslije starta prethodnog natjecatelja.

Sudac na stazi se obvezno predstavlja natjecatelju kojega prati.

 

Članak 19.

Ako u natjecanju sudjeluju i slabovidne osobe, glavni sudac mora zahtijevati da takav natjecatelj koristi zaštitne naočale. Ispravnost zaštitnih naočala provjerava glavni sudac prije starta.

 

Članak 20.

Sudac na stazi mora pratiti natjecatelja krećući se paralelno sa njim na razmaku do 1 metar rame od ramena. Sudac se ne smiju  kretati ispred natjecatelja.

 

Članak 21.

Slijepog natjecatelja u invalidskim kolicima gura pratilac, koji obvezno koristi zaštitne naočale. Prilikom traženja odašiljača slijepi natjecatelj daje  pratiocu naredbe: ravno, lijevo, desno, malo lijevo itd.

 

Članak 22.

Vrijeme se mjeri neprekidno od trenutka starta (znak startnog sata) do ulaska u krug oko zadnjeg (ciljnog) odašiljača. Glavni sudac mora mjeriti i prolazna vremena natjecatelja kod svakog odašiljača u svrhu određivanja rezultata.

 

Članak 23.

Kada natjecatelj uđe u označeni krug ili stopalom stane na crtu, isključuje se prvi odašiljač, a na znak suca na stazi uključuje se odašiljač broj dva.

 

Članak 24.

Natjecatelj nastavlja kretanje u smjeru odašiljača broj dva i kada uđe u označeni krug ili stopalom stane na crtu oko odašiljača on se isključuje, a sudac kraj trećeg odašiljača uključuje odašiljač broj tri, i tako redom do zadnjeg odašiljača.

  

Članak 25.

U slučaju kvara radiogoniometra natjecatelj završava natjecanje. Plasman se u tom slučaju određuje prema broju do tada pronađenih odašiljača. Ukoliko natjecatelj nije stigao do prvog odašiljača, glavni sudac mu može omogućiti start s drugim uređajem, ako se utvrdi da je radiogoniometar neispravan.

Ukoliko dođe do kvara jednog od odašiljača, natjecatelj ima pravo ponovno startati.

 

Članak 26.

Kada natjecatelj stupi u označeni krug zadnjeg (ciljnog) odašiljača, zaustavlja se zaporni sat i očitava postignuto vrijeme, koje glavni sudac priopćava natjecatelju.

 

Članak 27.

Sudac na stazi koji prati natjecatelja ne smije mu ni na koji način pomagati. Prilikom ulaska natjecatelja u krug oko odašiljača zaustavlja ga uzvikom "STOP!" i rukom. Ukoliko natjecatelju prijeti opasnost da naleti na prepreku, sudac na stazi ga zaustavlja rukom i uzvikom "STOP; KOREKCIJA!"

Ukoliko natjecatelj pri traženju odašiljača nailazi na odašiljač koji je već otkrio, sudac na stazi ga zaustavlja povikom: "STOP! KOREKCIJA, ANTENA!"  i ima ga pravo pomaknuti dva-tri koraka lijevo ili desno.

 

Članak 28.

Postignute neslužbene rezultate predsjednik sudačkog žirija mora obvezno pročitati nakon što svi natjecatelji završe natjecanje.

 

Članak 29.

Rang lista natjecatelja radi se prema postignutom vremenu, tako da je bolji onaj natjecatelj koji je za pronalazak odašiljača trebao najmanje vremena.

Natjecatelju, koji je prekoračio vremensko ograničenje plasman se određuje prema broju pronađenih odašiljača i postignutom vremenu kod zadnjeg pronađenog odašiljača.

Pored generalnog plasmana određuje se i rang lista žena, juniora (natjecatelja mlađih od 19 godina), seniora (natjecatelja starijih od 19 i mlađih od 50 godina)  i  veterana (natjecatelja starijih od 50 godina).

 

Članak 30.

U generalni plasman ulaze svi natjecatelji, i ako ima npr, 20 natjecatelja, prvi dobiva 20 bodova + 6 bodova bonusa, drugi natjecatelj dobiva 19 bodova + 4 boda bonusa, treći natjecatelj dobiva 18 bodova + 2 boda bonusa, četvrti 17, peti 16... i tako do posljednjeg koji dobiva 1 bod.

Trojica prvoplasiranih natjecatelja u generalnom plasmanu dobivaju pehare, a svi natjecatelji diplome za plasman.

U kategoriji, ako ima npr. 8 natjecatelja, prvi dobiva 8 bodova + 3 boda bonusa, drugi 7 bodova + 2 boda bonusa, treći 6 bodova + 1 bod bonusa, četvrti 5 bodova ..., i tako do posljednjeg koji dobiva 1 bod.

Troje prvoplasiranih natjecatelja u kategorijama dobivaju pehare, medalje ili plakete, a svi natjecatelji diplome za plasman.

 

Članak 31.

Ekipa se sastoji od najmanje dva, a najviše tri natjecatelja, s time da se za ekipni plasman uzimaju u obzir rezultati dvoje bolje plasiranih članova ekipe.

Ekipa može biti mješovita (muškarac i žena) i natječe se u kategoriji muških ekipa.

Ekipa može biti mješovita (iz različitih radioklubova slijepih ili udruga slijepih), s tim što eventualno osvojeno priznanje ide u klub ili udrugu bolje plasiranog natjecatelja.

 

Članak 32.

Na državnom prvenstvu HRS-a i ekipnom prvenstvu slijepih Croatia cup određuje se plasman ekipa u kategorijama žena, juniora, seniora i veterana. Jedan klub ili udruga slijepih u pojedinoj  kategoriji može imati više ekipa.

U svakoj kategoriji za prva tri mjesta ekipa dobiva pehar, a članovi ekipe medalje.

Sve ekipe dobivaju diplome za plasman.

 

Članak 33.

Eventualna žalba mora se u pismenom obliku izraziti predsjedniku sudačkog žirija u roku od pola sata nakon objavljivanja neslužbenih rezultata, a žalbu rješava sudački žiri. Odluka sudačkog žirija je konačna.

   

Članak 34.

Nakon isteka vremena od 30 minuta od objave neslužbenih rezultata i rješavanja eventualnih žalbi, rezultati postaju službeni.

 

Članak 35.

Svaki natjecatelj se natječe na vlastitu odgovornost. U slučaju ozljede natjecatelj ne može tražiti odštetu od organizatora natjecanja.

 

Članak 36.

Ova pravila prihvatio je Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza na svojoj sjednici održanoj dana

21. prosinca 2005. godine.