PRAVILA NATJECANJA U PARK ARG-u

 

Članak 1.
Namjena ovih pravila je organiziranje natjecanja u parkovnoj amaterskoj radio goniometriji  (PARG) za natjecatelje radio amatere koji hodajući ili trčeći s pomoću radiogoniometarskog prijamnika, topografske karte i kompasa samostalno traže odašiljače skrivene na terenu tipa parka. Organizator treba prirediti promidžbeni materijal kako bi se ostale posjetitelje parka obavijestilo o radioamaterskoj djelatnosti, što je jedan od razloga organiziranja ovakvog natjecanja.

Članak 2.
Na terenu se postavlja 5 odašiljača i radijski far, s međusobnim razmakom većim od 200 metara. Uz svaki odašiljač nalazi se uređaj za registriranje pronalaska (perforator ili elektronički uređaj). Radijski far postavljen je na ulasku u ciljni koridor. Organizator će za svaku natjecateljsku kategoriju odrediti koji se odašiljač mora tražiti prvi. Ostali odašiljači mogu se dalje tražiti bilo kojim redoslijedom. Vrijeme traženja odašiljača može biti ograničeno do 140 minuta, a organizator prije natjecanja objavljuje koliko ono iznosi. Ukupni razmak od starta preko svih odašiljača do cilja je u rasponu od 1 do 3 kilometara.

Članak 3.
Natjecanje se odvija na frekvencijskom području 3,5 MHz, uz poštivanje raspodjele koju je preporučio 1. Region IARU-a. Rabe se odašiljači takve snage da se korištenjem uobičajenog radiogoniometra svi moraju čuti na startnoj crti. Svi odašiljači rade neprekidno, ali svaki na različitoj frekvenciji vrstom emisije A1A. Antena je postavljena okomito prema tlu (vertikalna polarizacija) i dužine je 4 metra. Brzina kojom se odašilje pozivna oznaka je između 30 i 50 znakova u minuti. Odašiljači se uključuju nakon što svi natjecatelji odlože svoje prijamnike.
Radijski far odašilje na frekvenciji različitoj od odašiljača i ima izlaznu snagu između 3 i 5 W s vertikalnom antenom dužine 6 m tako da se far uvijek čuje na cijelom natjecateljskom polju.

Članak 4.
Svaki odašiljač odašilje neprekidno jedno slovo Morseovim kodom, dok radijski far neprekidno odašilje Morseovim kodom slova MO. Na registracijskom talonu ili opisu uz kartu, koje dobije svaki natjecatelj, naznačeno je slovo koje odašilju pojedini odašiljači, te pripadajući Morseov kod.

Članak 5.
Natjecanje se odvija u ovim kategorijama:

    * M15 dječaci s 15 i manje godina ne traže 1 odašiljač
    * Ž15 djevojčice s 15 ili manje godina ne traže 1 odašiljač
    * M19 dječaci od 15 do 21 godinu traže sve odašiljače
    * Ž19 djevojke od 15 do 21 godinu traže sve odašiljače
    * M21 muškarci od 21 do 40 godina traže sve odašiljače
    * Ž21 žene od 21 do 35 godina traže sve odašiljače
    * Ž35  žene od 35 godina i starije ne traže 1 odašiljač            
    * M40  muškarci od 40 do 50 godina traže sve odašiljače
    * M50 muškarci od 50 do 60 godina traže sve odašiljače
    * M60 muškarci od  60 godina i stariji ne traže 1 odašiljač

Organizator će natjecateljima priopćiti koje odašiljače pojedine kategorije natjecatelja ne traže i to će jasno označiti na natjecateljskom talonu ili opisu uz kartu.

Članak 6.
Natjecanje se odvija pod nadzorom suca koji ima status nacionalnog ili međunarodnog suca.

Članak 7.
Prijave natjecatelja trebaju stići organizatoru najkasnije tri dana prije početka natjecanja.

Članak 8.
Jedan  sat prije početka natjecanja na obavijesnoj ploči će biti izvješen redoslijed startanja.

Članak 9.
Popis odašiljača koji natjecatelji u pojedinoj kategoriji moraju tražiti kao prvi, te odašiljač koji pojedine kategorije ne traže, mora biti istaknut na obavjesnoj ploči na startu.

Članak 10.
Start je pojedinačan i odvija se s vremenskim razmakom od dvije minute između dva uzastopna starta. Natjecatelji iz iste kategorije ili iste ekipe trebaju startati s čim većim vremenskim odmakom. Natjecatelj dobiva kartu terena s popisom odašiljača i svoj radiogoniometar 6 minuta prije starta. Natjecatelj prolazi startni koridor dug do 50m.

Članak 11.
Vrijeme natjecatelja mjeri se neprekidno od trenutka starta (znak startnoga sata) do prelaska ciljne crte, do koje vodi ciljni koridor na čijem početku je postavljen ciljni radijski far. Radijski far odašilje do dolaska zadnjeg natjecatelja na cilj.

Članak 12.
Rang-lista natjecatelja radi se za svaku natjecateljsku kategoriju posebno, prema postignutome vremenu i prema broju pronađenih odašiljača, tako da je bolji onaj natjecatelj koji je pronašao veći broj odašiljača i kojemu je za obilazak odašiljača trebalo manje vremena. Natjecatelj koji je prekoračio vremensko ograničenje ne ulazi u plasman. Da bi ušao u plasman natjecatelj mora pronaći najmanje jedan odašiljač.

Članak 13.
Postignute neslužbene rezultate objavljuje sudac na svima dostupnomu mjestu. Eventualna žalba mora se u pisanom obliku izraziti sucu u roku od pol sata nakon objavljivanja neslužbenih rezultata. Odluka suca je konačna. Nakon isteka 30 minuta od objave neslužbenih rezultata i rješavanja eventualnih žalbi, rezultati postaju službeni.

Članak 14.
Organizator osigurava medalje natjecateljima koji u pojedinim kategorijama osvoje prva tri mjesta, te pokale za ekipni plasman. Ekipu sačinjavaju svi natjecatelji istog kluba ili udruge. Ekipni plasman pojedinih klubova određuje se prema rezultatima njihovih natjecatelja, postignutim u svim kategorijama, s tim da prvo mjesto donosi 13 bodova, drugo 9 bodova, treće 5 bodova, četvrto 3 boda i peto mjesto 1 bod. Ukoliko dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova gleda se koja ekipa ima više prvih mjesta, pa drugih mjesta itd. Organizator može svim natjecateljima dodijeliti pismena priznanja za postignute rezultate na natjecanju. 

Članak 15.
Svaki natjecatelj se natječe na vlastitu odgovornost. U slučaju ozljede natjecatelj ne može tražiti odštetu od organizatora natjecanja.

Članak 16.
Ova pravila prihvatio je Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza na svojoj sjednici koja je održana                                 godine.