Pravila natjecanja u amaterskoj radioorijentaciji

 

Članak 1.

Namjena ovih pravila je organiziranje natjecanja u amaterskoj radioorijentaciji (ARO) natjecateljima koji hodajući ili trčeći pomoću orijentacijske (IOF) karte, kompasa i radiogoniometra, samostalno (bez pomoći drugih osoba), traže odašiljači čiji je položaj označen na karti. Ukoliko se utvrdi da su dva ili više natjecatelja zajedno kretala terenom ili primali kakvu drugu pomoć svi će biti diskvalificirani.

Članak 2.

Na terenu se postavlja 10 do 20 odašiljača, s međusobnim razmakom većim od 150 metara. Uz svaki odašiljač nalazi se uređaj za registriranje pronalaska (perforator ili elektronički uređaj). Odašiljači se mogu tražiti bilo kojim redoslijedom. Vrijeme traženja odašiljača može biti ograničeno do 140 minuta, a organizator prije natjecanja objavljuje koliko ono iznosi. Ukupni razmak od starta preko svih odašiljača do cilja je u rasponu od 5 do 10 kilometara. Svaki perforator ima svoj broj ijedinstveni otisak iglica te treba obratiti pažnju da se otisak stavi u jednako označeno polje na talonu.

Članak 3.

Natjecanje se odvija na frekvencijskom području 3,5 MHz, uz poštivanje raspodjele koju je odredio I. Region IARU-a. Rabe se odašiljači takve snage da se uobičajenim radiogoniometrom čuju na udaljenosti ne većoj od 100 metara. Svi odašiljači rade neprekidno na istoj frekvenciji vrstom emisije A1A. Antena je postavljena okomito prema tlu (vertikalna polarizacija) i dužine je 1,5-2 metra. Brzina kojom se odašilje pozivna oznaka je između 30 i 50 znakova u minuti.

Radijski far odašilje na frekvenciji različitoj od odašiljača i ima izlaznu snagu između 3 i 5 W s antenom 6 m tako da se far uvijek čuje na cijelom natjecateljskom polju.

Članak 4.

Svaki odašiljač odašilje neprekidno jedno ili dva slova Morseovim kodom. Na registracijskom talonu koji dobije svaki natjecatelj, naznačena su slova koja u pozivnoj oznaci odašilju pojedini odašiljači, te pripadajući Morseov kod.

Radijski far neprekidno odašilje Morseovim kodom slova MO.

Članak 5.

Natjecanje se odvija u kategorijama sukladnim kategorijama definiranim u Pravilima za amatersku radiogoniometriju.

Sudac donosi odluku koliko te koje odašiljače pojedina kategorija treba pronaći.

 

Organizator će natjecateljima priopćiti koje odašiljače pojedine kategorije natjecatelja ne traže i to će jasno označiti na natjecateljskom talonu.

 

Članak 6.

Natjecanje se odvija pod nadzorom suca koji ima status nacionalnog ili međunarodnog suca.

Članak 7.

Prijave natjecatelja trebaju stići organizatoru najkasnije tri dana prije početka natjecanja.

Članak 8.

Jedansat prije početka natjecanja na oglasnoj ploči će biti izvješen redoslijed startanja.

Članak 9.

Start je pojedinačan i odvija se s vremenskim razmakom od dvije minute između dva uzastopna starta. Natjecatelj prolazi startni koridor dug do 50m.

Članak 10.

Prvi odašiljač, koji je najbliži startu, mora biti postavljen tako da ga natjecatelj na startnoj crti čuje na radiogoniometru uobičajene kakvoće.

Članak 11.

Vrijeme natjecatelja mjeri se neprekidno od trenutka starta (znak startnoga sata) do prelaska ciljne crte, koja se vidi s mjesta na kojemu je postavljenciljni far. Far radi do dolaska zadnjeg natjecatelja na cilj

Članak 12.

Rang-lista natjecatelja radi se za svaku natjecateljsku kategoriju posebno, prema postignutome vremenu i prema broju pronađenih odašiljača, tako da je bolji onaj natjecatelj koji je pronašao veći broj odašiljača i kojemu je za obilazak odašiljača trebalo manje vremena. Natjecatelj koji je prekoračio vremensko ograničenje ne ulazi u plasman. Da bi ušao u plasman natjecatelj mora pronaći najmanje 2 odašiljača.

 

Članak 13.

Postignute neslužbene rezultate objavljuje sudac na svima dostupnomu mjestu. U slučaju evidentiranja pomoći natjecatelju ili nekih drugih nejasnoća, sudac zajedno s zainteresiranim natjecateljima pokušava pronaći rješenje. Eventualna žalba mora se u pisanom obliku izraziti sucu u roku od pol sata nakon objavljivanja neslužbenih rezultata. Odluka suca je konačna. Nakon isteka 30 minuta od objave neslužbenih rezultata i rješavanja eventualnih žalbi, rezultati postaju službeni.

Članak 14.

Organizator osigurava natjecateljima koja osvoje prva 3 mjesta medalje u pojedinim kategorijama te pehare za ekipni plasman. Ekipu sačinjavaju svi natjecatelji istog kluba ili udruge. Ekipni plasman pojedinih klubova određuje se prema rezultatima njihovih natjecatelja, postignutim u svim kategorijama, s tim da prvo mjesto donosi 13 boda, drugo 9 boda, treće 5 boda, četvrto 3 boda i peto mjesto 1 bod. Osvojena mjesta ispod 5 mjesta se ne boduju. Ukoliko dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova gleda se koja ekipa ima više prvih mjesta, pa drugih mjesta itd. Također organizator može svim natjecateljima dodijeliti priznanja za postignute rezultate na natjecanju.

Članak 15.

Svaki natjecatelj se natječe na vlastitu odgovornost. U slučaju ozljede natjecatelj ne može tražiti odštetu od organizatora natjecanja.

Članak 16.

Ova pravila prihvatio je Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza na svojoj sjednici koja je održana 01.01.2014. godine i kao takva bit će objavljena u svim glasilima HRS-a.